בית תיווך והשקעות נדל"ן מיוחד במינו, המאגד בתוכו יועצות שחיות ונושמות את אזור יישובי הברון, ומביאות לתחום תפישה מעוררת השראה, המאפשרת ללקוח למכור או למצוא את הבית, בהצלחה.